Thành phần mực in offset

  11/07/2016

  Admin

Quy trình in offset khá phức tạp trong đó thành phần mực in là một yếu tố cực kỳ quan trọng mà mỗi người làm nghề in cần biết. Chúng ta hãy tìm hiểu bài viết kỹ thuật chuyên sâu này

 

 

Mực In offset tờ rời cần có độ nhớt cao. Khi in, mực in không bị ảnh hưởng và không bị biến đổi tính chất bởi các chất làm ẩm khuôn in, đồng thời các chất làm khô màng mực in trên hệ thống lô chà mực trong quá trình truyền mực từ bản in sang tấm cao su và sau đó từ tấm cao su sang giấy in. Những quá trình truyền này rất phức tạp khi in nhiều màu (ướt - trên - ướt).


Thành phần cơ bản của mực in offset tờ rời gồm có: Pích măng màu, chất tạo màng (chất liên kết) và chất phụ gia

+ Pích măng:

-     Pích măng màu:

Pích măng vô cơ

Pích măng hữu cơ

Lắc pích măng

-     Pích măng độn (Màu trắng)

+ Chất tạo màng: (Chất liên kết ,véc ni, dầu nhựa)

Nhựa

Chất pha loãng - Dung môi dàu có nhiệt độ sôi cao

Dầu mực in - Dàu khoáng

Dầu khô thực vật: Dầu lanh

+ Chất phụ gia: