5 đại học hàng đầu thế giới về ngành Khoa học máy tính

  08/11/2016

  Phương Thảo

Trong danh sách trường hàng đầu về Khoa học máy tính do US. New công bố ngày 5/9 có một trường của Trung Quốc và 2 trường của Singapore.

1. Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)

Xếp hạng ngành Khoa học máy tính: 1

Xếp hạng chung toàn cầu: 2

Theo trang web của trường, khóa 2015-2016 có 1/4 sinh viên của Học viện Công nghệ Massachusetts coi khoa kỹ thuật điện và khoa học máy tính là ngành trung tâm của trường.

2. Đại học Stanford (Mỹ)

Xếp hạng ngành Khoa học máy tính: 2

Xếp hạng chung toàn cầu: 4

Trường Stanford có đủ chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho ngành khoa học máy tính. Ngoài ra, trường còn có chương trình liên ngành cử nhân về kỹ sư hệ thống máy tính, khoa học hệ thống ký hiệu, toán học và điện toán.

3. Đại học Harvard (Mỹ)

Xếp hạng ngành Khoa học máy tính: 3

Xếp hạng chung toàn cầu: 1

Trung tâm nghiên cứu về Điện toán và Xã hội của trường tập trung những nhà nghiên cứu khoa học máy tính và trong nhiều lĩnh vực khác. Các dự án của trung tâm hướng vào chủ đề như công nghệ chăm sóc sức khỏe, bảo mật và an ninh trong quảng cáo theo định hướng.

4. Đại học California, Berkeley (Mỹ)

Xếp hạng ngành Khoa học máy tính: 4

Xếp hạng chung toàn cầu: 3

Mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 trong ngành kỹ sư điện và khoa học máy tính là 99.921 USD với bằng cử nhân và dao động 100.000-109.000 USD với bằng thạc sĩ.

5. Đại học Tsinghuang ( Trung Quốc )

Xếp hạng ngành Khoa học máy tính: 5

Xếp hạng chung toàn cầu: 59

Tsinghua là đại học chuyên về máy tính đầu tiên ở Trung Quốc, được thành lập năm 1956.

Nguồn tham khảo

Đóng góp ý kiến

 Gọi ngay: 0964.466.805